Het bootje uit het riet

Wat wij doen


Leiderschapsontwikkeling
Leiderschapontwikkeling

Heb je behoefte aan meer reflectie op je rol, je sterke punten en je dilemma's? Geef je leiding aan een groep en wil je de ontwikkeling hiervan stimuleren? Wil je je eindverantwoordelijkheid vormgeven zonder te micro-managen? Benieuwd hoe anderen het doen, hoe ze het op andere faculteiten doen? Geven procedures en bestuurlijke afspraken niet altijd houvast? Voor dit type vragen en dilemma’s ontwerpen we programma's op maat.

Meer...
Coaching
Coaching

Het kan heel effectief zijn om je vragen en dilemma’s eens te bespreken met iemand die je wereld kent, maar er geen deel van uitmaakt. Een luisterend oor, iemand tegen wie je je verhaal kunt vertellen zonder je in te hoeven houden.

Meer...
Verandertrajecten
Verandertrajecten

Een verandertraject bestaat meestal uit een aantal interventies die gaandeweg invulling krijgen. Denk hierbij aan strategiedagen, korte workshops, coachen van individuele medewerkers, bemiddeling, facilteren van gesprekken etc.

Meer...

Wij werken samen met de volgende universiteiten

Wie wij zijn


Barbara Takacs
Barbara Takacs

Wij zijn het netwerk Takacs&Verheijden, geïnitieerd door Barbara Takacs en Ben Verheijden. Wij zijn zelf geen wetenschappers, maar hebben wel genoeg ervaring om een andere invalshoek te kunnen bieden. Aan goede plannen en intenties ontbreekt het meestal niet in de academie. Wel blijkt het lastig om voornemens ook werkelijk uit te voeren. Soms helpt een flinke duw, een echt gesprek, of een paradoxale interventie om het bootje uit het riet te krijgen.

Intervisie

Intervisie bevordert zelfreflectie. Je leert daarnaast veel van de vraagstukken van anderen. Voor veel deelnemers werkt het ook bevrijdend om te merken dat ze niet de enige zijn met bepaalde problemen.

Meer...
Intervisie

Samenwerken in groepen
Samenwerken in groepen

Werken in groepsverband is voor autonome wetenschappers altijd een uitdaging. Mensen hebben verschillende ideeën over samenwerking en vinden het gesprek daarover lastig. Er wordt veel tijd in groepen doorgebracht om informatie te verzamelen en besluiten te nemen over belangrijke inhoudelijke onderwerpen.

Meer...

Vragen? Neem contact met ons op!

Contact